preskoči na sadržaj

Osnovna škola Slatine

Login
Tražilica
Korisni linkovi
 

 

 

 

 

 

Mrežni školski list

Knjižnica na mreži

YouTube šk. knjižnice

Natječaji za IUN

 

Upisi 2021./2022.

Kamo poslije OŠ?

Natječaji

natjecaji

Inovativni pristupi podučavanju i učenju - suvremene metode i IKT u kreativnoj učionici 21. stoljeća

01. 02. 2018. smo poslali našu prijavu za Ključnu aktivnost 1: Mobilnost odgojno-obrazovnih djelatnika u području odgoja i općeg obrazovanja u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2018. godinu, i to za projekt pod nazivom Inovativni pristupi podučavanju i učenju - suvremene metode i IKT u kreativnoj učionici 21. stoljeća.

Agencija za mobilnost i programe EU je u svibnju 2018. prihvatila naš projektni prijedlog, te mu odobrila financijsku potporu u iznosu od: 17.445,00 EUR. Svi zatraženi troškovi su bili prihvatljivi te su nam odobrili financiranje zatraženog budžeta u cijelosti, a projekt je jako dobro bodovan.

Ciljevi našeg projekta su:

1. Unaprjeđivanje osobnog i stručnog razvoja djelatnika za korištenje i izradu novih digitalnih edukativnih sadržaja kroz stručna usavršavanja;

2. Primjena suvremenih tehnologija te inovativnih metoda i oblika rada s ciljem razvoja kreativnog i kritičkog mišljenja učenika, razvoja informatičke i informacijske pismenosti, osposobljavanja učenika za cjeloživotno učenje te poboljšanja aktivnosti, kreativnosti, komunikacije i postignuća učenika;

3. Poboljšanje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole;

4. Izrada repozitorija digitalnih edukativnih sadržaja u otvorenom pristupu;

5. Internacionalizacija škole u smislu poticanja suradnje i partnerstva s ostalim europskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Naš plan su mobilnosti za pet djelatnika Škole različitih profila (učiteljice Matematike, Fizike i Hrvatskog jezika, knjižničarka, učiteljica razredne nastave i ravnateljica), na različite strukturirane tečajeve u svrhu profesionalnog usavršavanja, unaprjeđenja metoda poučavanja upoznavanjem s novim i inovativnim metodama utemeljenim na IKT-u te primjene novih saznanja u internacionalizaciji škole i školskih aktivnosti, korištenjem i izradom digitalnih edukativnih sadržaja. Inovativni i kreativni postupci i metode koje će učitelji naučiti na mobilnostima, a koje će integrirati u svakodnevni rad, doprinijeti će većoj kvaliteti nastave i boljim rezultatima učenika, te povećanju samopouzdanja učenika.

Članice Erasmus+ tima OŠ Slatine

Pripremne aktivnosti će uključivati evaluaciju znanja, motivacije i zadovoljstva nastavom svih učenika predmetne nastave iz Hrvatskog jezika, Matematike, Fizike i Prirode, čije rezultate ćemo usporediti sa rezultatima po završetku projekta. Kod učitelja ćemo ispitati koliko su zadovoljni učinkovitošću korištenja IKT-a u nastavi prije i nakon mobilnosti, a uključit ćemo i učitelje koji neće sudjelovati na mobilnostima, ali će aktivnostima diseminacije dobiti potrebna znanja za korištenje novih metoda poučavanja. Tijekom cijelog trajanja projekta, odvijati će se aktivnosti diseminacije na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a po završetku detaljno samovrednovanje i evaluacija učinka projekta na učenike, učitelje i školu u cjelini.

Posebnu pozornost ćemo posvetiti izradi digitalnog repozitorija obrazovnih sadržaja, gdje ćemo objavljivati sve e-obrazovne sadržaje koje su tijekom profesionalnog rada naši učitelji izradili. Svi multimedijalni i interaktivni nastavni materijali će biti dostupni uz otvorenu licencu koja će omogućiti besplatan pristup, korištenje, adaptaciju i distribuciju, čime ćemo otvoriti nove mogućnosti za suradnju sa drugim obrazovnim institucijama, te unaprijediti  našu Školu.

preskoči na navigaciju